TAČ, TOVARNA ASFALTA ČRNUČE, D.O.O.
JE VODILNA ASFALTNA BAZA V SLOVENIJI.

Ponašamo se z visoko kakovostnimi asfaltnimi
zmesmi in poenostavljenim postopkom izdobave celotnega asortimaja v ponudbi.