O nas

TAČ, Tovarna asfalta Črnuče, d.o.o. je vodilna asfaltna baza v Sloveniji. Ponašamo se z visoko kakovostnimi asfaltnimi zmesmi in poenostavljenim postopkom izdobave celotnega asortimaja v ponudbi.

Osebna izkaznica podjetja

Naziv: TAČ Tovarna asfalta Črnuče d.o.o.
Skrajšan naziv: TAČ d.o.o.
Sedež: Brnčičeva ulica 17c, 1231 Ljubljana – Črnuče
Poslovni račun IBAN: SI56 2900 0005 2518 082 (Unicredit Banka Slovenija d.d.)
SI56 3000 0001 8340 214 (N Banka d.d.)
ID za DDV: 75259117
Matična številka: 5996309000
Direktor: Dragan Videkanjić
Telefon: 00 386 (0)1 537 41 24
Faks: 00 386 (0)1 537 23 55
E-naslov: info@tac.si

Vizija

Poslovanje podjetja TAČ d.o.o. temelji na poslovni viziji, ki stremi k visoki poslovni integriteti in zavezanosti k odličnosti. Vizija nas usmerja k doseganju poslovnih ciljev, naše vrednote pa nas pri tem vodijo.

Poslovne procese vodimo ciljno in učinkovito. Z našim znanjem in bogatimi izkušnjami želimo še naprej ustvarjati kakovostne asfaltne zmesi in tako prispevati k varnemu slovenskemu cestišču in vozišču. Vsakodnevno si prizadevamo še naprej ostati konkurenčen ponudnik asfaltnih zmesi v osrednjeslovenski regiji, kot tudi širše. Naše vrednote so zadovoljstvo kupcev, kot tudi zadovoljstvo naših zaposlenih ter visoka kakovost naših asfaltnih zmesi.

 

 

Zgodovina podjetja

Podjetje TAČ d.o.o. je svojo zgodbo proizvodnje asfalta začelo pisati že leta 1997. Ustanovilo ga je takrat največje gradbeno podjetje SCT d.d.

Na lokaciji zdajšnje tovarne je bila leta 1964 postavljena asfaltna baza Marini, ki je imela kapacitete proizvodnje asfaltnih zmesi 100 ton na uro. Dve leti pozneje so bili montirani prekladalni silosi, ki so pripeljali do mehaničnih obratov. Leta 1968 je bil vgrajen nov suhi filter za odpraševanje Lühr. Leto 1972 pa je bilo rekordno leto, saj smo takrat proizvedli prvi milijon asfaltnih zmesi.

Leta 1978 je bila vzpostavljena tovarna Ammann s kapacitetami proizvodnje asfaltnih zmesi 300 ton na uro. Pet let pozneje, leta 1983 je bil zgrajen železni industrijski silos, leto za tem pa so bili zgrajeni betonski silosi za frakcije. 1997 pa je bilo vzpostavljeno podjetje TAČ d.o.o., katerega tovarna je tudi proizvajala 300 ton asfaltnih zmesi na uro. Leta 2000 smo proizvedli prvi milijon asfaltnih zmesi v popolnoma novi tovarni, štiri leta pozneje, leta 2004, pa že drugi milijon asfaltnih zmesi.
Skozi vso zgodovino poslovanja smo uspeli slediti potrebam ter zahtevam trga ter smo tako ustvarjali določen ugled med našimi strankami. Vedno smo bili zavezani k ponudbi najbolj kakovostnih asfaltnih zmesi.

Naš večletni uspeh temelji na dobro premišljeni poslovni disciplini, timskem delu in skupnem naboru vrednot vseh zaposlenih v podjetju. Naš kolektiv tvorijo motivirani in usposobljeni strokovni sodelavci z bogatimi izkušnjami.

Družbena odgovornost

Podjetje TAČ d.o.o. je v svoji zgodovini vedno delovalo kot podjetje s čutom do lokalne skupnosti v kateri se nahaja. Tako smo v preteklosti kot donator radodarno sodelovali pri zbiranju finančnih sredstev za igrala vrtca in gasilske vaje gasilskega društva v lokalni skupnosti.

Okoljevarstvo

V našem podjetju se zavedamo negativnih posledic učinkov na okolje in zato si prizadevamo za ohranjanje okolja in uresničevanje ciljev okoljske politike. Kot proizvodno podjetje se zavedamo, da je naša odgovornost za odgovorno ravnanje do okolja še toliko večja. V ta namen izvajamo določene ukrepe, ki preprečujejo dodatno onesnaževanje okolja, kot so na primer ločevanje odpadkov in skrb za racionalno rabo materialov. Tako skrbimo za nenehno izboljšavo ravnanja z okoljem in zmanjševanje negativnih posledic vpliva na okolje. Glede na to, da delujemo znotraj hitro spreminjajoče se panoge, stremimo k implementaciji čistejših rešitev in spremljamo razvoj na področju okoljevarstva, ker želimo inovativne rešitve implementirati tudi v svoje poslovanje.