Poslovna odličnost

Podjetje TAČ d.o.o. se je zavezalo k nenehni izboljšavi sistema kakovosti in trajnostnemu razvoju. Pri izvajanju dejavnosti je posebna skrb namenjena zmanjševanju vplivov na okolje, varstvu pri delu, hkrati pa se proaktivno načrtuje nadaljnji razvoj izdelkov, ki bo temeljil na implementaciji okolju prijaznih surovin in rešitev.

Razlikovanje izdelka

Asfaltne mešanice so visoko standardizirani izdelki, ki dopuščajo malo sprememb. Proizvajalci se med seboj razlikujejo predvsem v kvaliteti mešanic, ki temelji na kakovosti uporabljenih surovin in asortimaju mešanic, ki jih posamezen obrat za konkurenčno ceno lahko ponudi. To pa so temeljne prednosti podjetja TAČ pri nastopu na trgu.

Razlikovanje storitev

  • prilagodljiv obratovalni čas glede na potrebe stranke
  • poenostavljeni procesi povpraševanja naročanja in prevzema
  • omogočena enostavna komunikacija s podjetjem
  • individualna obravnava pri oblikovanju plačilnih pogojev in rokov

Razlikovanje prodajnega osebja

Podjetje TAČ se ponaša z usposobljenimi in izkušenimi kadri. Lastnosti, ki lahko bistveno prispevajo k razlikovanju prodajnega osebja pa so znanje, vljudnost, zaupanje, zanesljivost, odzivnost in komunikativnost.

Razlikovanje podobe

Podjetje zaradi strokovnosti kadrov, kvalitetnih izdelkov in dobre tehnologije uživa določeno stopnjo ugleda, svojo pozicijo pa poskuša okrepiti na prenovi poslovnih procesov, izboljšanih prodajnih pristopih, aktivnejši vlogi v panogi in družbi ter izboljšanih odnosih s strankami.

Podjetje TAČ d.o.o. je imetnik certifikata 1404-CPR-2326 o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje (CPR SIST EN, AVCP 2+) za bituminizirano zmes, ki ga izdaja Zavod za gradbeništvo Slovenije.